پروژه سنگفرش هتل ایران مال

محوطه بیرونی هتل بالغ بر 8000مترمربع اجرای سنگفرش در طرحهای مختلف
[dt_gallery_photos_masonry post_type=”posts” bwb_columns=”desktop:4|h_tablet:4|v_tablet:3|phone:2″ image_sizing=”resize” image_border_radius=”0px” project_icon_color=”#ffffff” project_icon_border_width=”0px” posts=””]