پروژه سنگفرش شهرک سیمای قو

توضیحات پروژه………..

پروژه سنگفرش محوطه هتل ایران مال

توضیحات پروژه : این پروژه مربوط محوطه بیرونی هتل ایران مال می باشد که در این پروژه بیش از 10 هزارمترمربع سنگفرش کیوب اجرا شده است همچنین سنگفرشهای پیاده رو و جدول کاری این محوطه با نظارت و اجرای دقیق تیم اجرای  نیک انجام در سال 1398 به انجام رسید.

سنگفرش کیوب ایران مال
پروژه سنگفرش رستوران ایران مال

توضیحات پروژه: اجرای سنگفرش طرحدار در محوطه رستورانهای ایران مال در طبقه G3  و به مساحت بالغ بر 2000 مترمربع . در این پروژه در جلوی هر رستوران طرح جداگانه ای جهت جدا سازی فضا ها از یکدیگر اجرا شده است و همچنین محوطه این رستورانها حال و هوای منطقه های مدیترانه را به انسان یادآوری می نماید.

اجرای نما
اجرای نما
پروژه محوطه سازی و سنگ کاری ولنجک خیابان نهم

توضیحات پروژه………..

سنگ حیاط
سنگ حیاط
پروژه سنگفرش ویلای شخصی - ماکویی پور

توضیحات پروژه………..

سنگ ورقه
سنگ ورقه
پروژه سنگفرش محوطه شهرخودرو

توضیحات پروژه………..

کیوب ماشین رو
پروژه سنگفرش بن بست مهر زعفرانیه

توضیحات پروژه………..

پروژه سنگفرش ویلای شخصی - تهران،زعفرانیه

توضیحات پروژه………..

سنگفرش کیوب پرفیری
پروژه سنگفرش محوطه هتل اسپیناس

توضیحات پروژه………..